Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Tyfu Busnes

Os tarwch ar y syniad cywir, gallai’ch busnes chi dyfu’n gyflym iawn.

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn edrych ar hyn yn ei thema ‘Ehangu Graddfa’ – beth ydy’n ei gymryd i fusnesau â photensial mawr ffynnu a beth all gael ei wneud i helpu?

 

 

 

 

 

 

Cadwch lygad ar wefan Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang i weld beth maen nhw’n ei wneud i helpu i gymryd busnesau ifanc i’r lefel nesaf, gan gynnwys digwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau.

 

Hefyd mae digonedd o gymorth ar gael gan Syniadau Mawr Cymru.

 

 

Mae llawer o fusnesau â photensial i dyfu’n gyflym iawn ym maes technoleg – gallech chi ddatblygu ap, dyfais neu gêm newydd sbon!

 

Os felly, dyma’r 7 awgrym gorau gan un o’n Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru, entrepreneur technoleg Adam Curtis, ar sut mae pobl ifanc yn gallu cychwyn busnes technoleg yng Nghymru.

Pan fydd gennych chi’r syniad gwych yna, mae mor bwysig gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei amddiffyn. Cymerwch gip ar ein hadran Eiddo Deallusol i ddysgu beth allwch chi ei wneud a phwy sy’n gallu eich helpu.

 

A beth am arian a buddsoddiad i’ch helpu i dyfu?

Cymerwch gip ar ein lleolydd arian, pecyn cymorth ar-lein i’ch helpu i chwilio am grantiau, benthyciadau a chyllid arall y gallai’ch busnes chi fod yn gymwys amdanyn nhw.

 

 

 

 

 

Yn bwysicaf oll, os oes gennych chi syniad da byddem ni wrth ein bodd i gael sgwrs gyda chi am sut mae ei droi yn fusnes twf uchel. Cysylltwch â Syniadau Mawr Cymru heddiw i gael gwybod sut allwn ni eich helpu.

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates