Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth colegau a phrifysgolion

Mae gan bob sefydliad Gefnogwr Menter sy’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer menter ac entrepreneuriaeth.

Maen nhw’n cydlynu ac yn hwyluso’r gwasanaethau sydd ar gael drwy Syniadau Mawr Cymru ac yn cynnwys busnesau lleol mewn gweithgareddau i ychwanegu gwerth a rhoi sgiliau bywyd go iawn i chi i’w defnyddio ar eich taith entrepreneuraidd.

Prifysgolion a Cholegau yng Nghymru

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Myfyrwyr yw’r adran ymroddedig o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ar gyfer yr holl bethau entrepreneuraidd.

Gweler manylion llawn

Prifysgol De Cymru (PDC) yw’r fraich ddarparu ar gyfer Canolfan DPP Cenedlaethol Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r 24 sefydliad Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru

Gweler manylion llawn

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rheoli cwmni Repetoire dan arweiniad myfyrwyr (REPCo) sydd wedi anelu at hyrwyddo entrepreneuriaeth ieuenctid.

Gweler manylion llawn

Os oes gennych chi syniad gwych ar gyfer busnes ac angen help cychwyn arni, eisiau cefnogaeth gyda phrosiect mentrus, neu yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer cyflogadwyedd, yna mae'r Zone yma i chi!

Gweler manylion llawn

Fel rhan o IFEL (Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd) rydym yn darparu cymorth a chyngor i fyfyrwyr a staff sydd am fynd ar ôl syniadau busnes neu'n edrych i gynyddu eu cyflogadwyedd drwy harneisio sgiliau entrepreneuraidd a’u rhoi ar waith.

Gweler manylion llawn

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion, staff ac eraill sydd eisiau cychwyn busnesau newydd neu fentrau cymdeithasol.

Gweler manylion llawn

Fel tîm rydym yn cydlynu ystod eang o weithgareddau â'r nod o helpu myfyrwyr a graddedigion i ddatblygu eu sgiliau menter gyda darpariaeth benodol i gefnogi'r rhai sy'n dymuno cychwyn eu busnes eu hunain.

Gweler manylion llawn

Mae menter yn ymwneud â meddwl yn greadigol, sylwi ar gyfleoedd, gwneud i bethau ddigwydd, a datblygu sgiliau ar gyfer bywyd.

Gweler manylion llawn

Bright Ideas: Os ydych am ddod yn weithiwr mentrus, yn meddwl am fynd yn llawrydd neu os oes gennych syniad ar gyfer busnes newydd, mae gan Bright Ideas amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai i'ch helpu.

Gweler manylion llawn

Mae menter yn cychwyn gyda chreadigrwydd ac arloesedd ac mae angen synnwyr busnes i wneud iddo weithio.

Gweler manylion llawn

Prifysgol Agored Cymru yw prif ddarparwr addysg uwch israddedigion rhan-amser a dysgu o bell gyda chefnogaeth ar draws Cymru.

Gweler manylion llawn

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates