Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 2022

Hoffech chi gychwyn eich busnes eich hun, meithrin gyrfa lawrydd neu sefydlu menter gymdeithasol? Efallai eich bod eisoes ar waith, ond yn chwilio am ffyrdd o wella neu dyfu?

Cynhelir Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf, sy'n gwrs cychwyn busnes ar-lein o fri, rhwng 20 ac 24 Mehefin 2022. 

Cyflwynir ein cwrs ar-lein 5 diwrnod gan rai o’r entrepreneuriaid a’r arbenigwyr mwyaf disglair yng Nghymru, a bydd yn eich helpu i feithrin, datblygu a thyfu eich busnes. Gyda chyfuniad o weithdai rhyngweithiol, trafodaethau panel a sesiynau holi ac ateb gan gynnwys popeth o ymchwil a marchnata i lif arian a chyllid, byddwn yn trafod yr elfennau allweddol sydd eu hangen arnoch i ddechrau busnes, gyrfa lawrydd neu fenter gymdeithasol lwyddiannus.

Byddwch yn datblygu cynllun gweithredu ac yn cael cefnogaeth fentora. Yna, ar ôl y cwrs, bydd ystod o ganllawiau, fideos a sgyrsiau cryno ar gael i chi ynglŷn â chychwyn busnes i’ch helpu i ddod â'ch syniadau yn fyw.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i’r rhai sy’n astudio neu sydd wedi astudio mewn coleg, prifysgol neu chweched dosbarth yng Nghymru a chaiff ei ffrydio’n fyw yn uniongyrchol atoch yng nghysur eich cartref eich hun. 

Fel rhan o Warant Pobl Ifanc Llywodraeth Cymru, mae’r digwyddiad hwn hefyd yn agored i rai dan 25 oed yng Nghymru nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant. 

A mae’r cwbl yn rhad ac am ddim!

Cewch fwy o wybodaeth ar y wefan Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 2022 — Summer Startup Week a gellir cofrestru ar y dudalen Eventbrite Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf 2022 // Summer Start-up Week 2022 Registration, Mon 20 Jun 2022 at 10:25 | Eventbrite


Os ydych chi yn y coleg neu'r brifysgol yng Nghymru, darganfyddwch fwy yma

 


Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am fenter a busnes - beth am ddechrau yma