Gweithdai Ysbrydoledig

Cyflwyniad

Mae'r Gweithdai Ysbrydoledig yn rhoi cyfle i bobl ifanc hyd at 16 oed mewn ysgolion ledled Cymru glywed am realiti rhedeg busnes gan ein Modelau Rôl.

Mae Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru yn entrepreneuriaid eu hunain, a phob un â'i stori unigryw ei hun am ei daith i fusnes llwyddiannus. Drwy rannu ei hanes yn un o'n sesiynau ysbrydoledig sy'n para awr, gall Model Rôl roi hwb i hyder entrepreneuriaid ifanc; gan eu helpu i werthfawrogi eu syniadau a'u dawn eu hunain ac i ddeall mwy am y daith i ddatblygu busnes.

I ddysgu mwy neu i wahodd Model Rôl i'ch ysgol, cysylltwch ag un o Gydlynwyr Rhanbarthol Syniadau Mawr Cymru.