Welsh Government

For further support or business advice

CALL 03000 6 03000

THEMÂU DEWISOL Y GYSTADLEUAETH:

THEMA 1:

 

Datblygu busnes sy’n cynorthwyo’r diwydiant bwyd a diod, drwy dechnoleg newydd, i farchnata eu cynhyrchion yn fyd-eang sy’n ystyried holl heriau’r busnes bwyd fel logisteg, oes silff, pecynnu ar gyfer danfoniad nwyddau eu hun. Gallai gael ei gyflwyno drwy wefan, ap ffôn symudol, cyfryngau cymdeithasol neu ddulliau digidol eraill.  Dylai fod yn fodel busnes ‘aflonyddol’ sy’n herio dull presennol o wneud busnes ac yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang.

 

THEMA 2:

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dymuno i bobl gymryd rhan mewn dylunio a darparu’r gwasanaethau gofal a chymorth mae arnyn nhw eu hangen. Mae hyn yn cynnwys plant, oedolion iau a hŷn, a gofalwyr. Datblygwch gynnyrch neu wasanaeth a fyddai’n gwella llesiant unigolyn neu grŵp o bobl, i’w galluogi i leisio eu barn a chael rheolaeth dros eu gofal a’u cymorth, neu’r cymorth ar gyfer gofalwyr. Gallai hyn fod ar ffurf gwefan, ap ffôn symudol, cyfryngau cymdeithasol neu ddulliau digidol eraill.

 

YMGEISIWCH YN AWR! 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates