BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Busnes wedi’i sefydlu

Bydd y llwybr yma’n helpu i sicrhau eich bod yn parhau i ddatblygu eich busnes mewn ffordd gynaliadwy.

Pynciau

Dewch o hyd i ffynonellau cyllid sy'n gweithio i chi a gwerthu eich syniadau’n llwyddiannus i dyfu eich busnes.

Beth i’w ystyried wrth greu eich brand. A sut i’w ddefnyddio i gadw teyrngarwch eich cwsmeriaid?

Dysgwch sut y gall arferion cynaliadwyedd Eco fod o fudd i’ch busnes.

Mae digidol yma i aros. Deall sut i wneud iddo weithio ar gyfer eich anghenion chi, boed hynny’n wefan, cyfryngau cymdeithasol, neu gylchlythyrau digidol.

Gall allforio drawsnewid eich busnes, gan ei helpu i dyfu, i fod yn fwy cydnerth ac arloesol.

Gwella eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r hyn mae pobl anabl yn ei wynebu bob dydd. Sut y gallwch wneud y gweithle’n fwy hygyrch a chynhwysol.

Dysgwch ragor am yr adnodd busnes hanfodol hwn i cael mynediad at lawer o gyfleoedd a chontractau posibl.

Gall tyfu eich busnesau fod yn anodd. Dysgwch sut y gallwch ei wneud yn llwyddiant.

Dysgwch pa mor hawdd yw defnyddio mwy o Gymraeg bob dydd.

CWRS SAMPL

Heb gofrestru eto? Rhowch gynnig ar y cwrs sampl - Creu Presenoldeb Ar-lein ar gyfer eich Busnes.

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.