BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Eich cynnyrch

Bydd y categori hwn yn eich helpu gyda dylunio, gweithgynhyrchu, rhyddhau a marchnata eich cynnyrch yn ddiogel.

Cyrsiau

Deall pam mae cydymffurfiaeth yn bwysig wrth ddylunio a chynhyrchu eich cynnyrch.

Beth i’w ystyried wrth greu eich brand. A sut i’w ddefnyddio i gadw teyrngarwch eich cwsmeriaid.

Gall allforio drawsnewid eich busnes, gan ei helpu i dyfu, i fod yn fwy cydnerth ac arloesol.

Gwneud yn siŵr eich bod yn targedu eich cynnyrch neu wasanaethau at y bobl gywir.

Deall y gwahanol ffyrdd o brisio eich cynnyrch neu wasanaethau, a pha dactegau y dylech eu hystyried.

Beth yw’r 4 math o eiddo deallusol, a pham eu bod yn bwysig i chi a’ch busnes.

Deall pa gamau adolygu sydd eu hangen wrth ddatblygu a rhyddhau cynnyrch newydd.

CWRS SAMPL

Heb gofrestru eto? Rhowch gynnig ar y cwrs sampl - Sefydlu'ch brand

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.