Skip to main content
BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Meddwl am ddechrau busnes

Bydd yn eich cyflwyno i’r meysydd allweddol y dylech eu hystyried pan fyddwch yn sefydlu busnes.

Mae amrywiaeth o gyrsiau a all eich helpu i benderfynu a ydych yn barod i sefydlu busnes.

Pynciau

Yr hyn y dylech ei wybod cyn cymryd y cam hwnnw.

Dysgwch sut i ddatblygu eich ffordd o feddwl i fod yn rhywbeth a fydd yn gweithio i chi.

Sut i gael help i ddatrys eich problemau cyllid a sut mae cael gafael ar yr adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Dysgwch sut i ganfod eich sylfaen cwsmeriaid, a sut i’w cadw’n hapus.

Ddim yn siŵr pa fath o fusnes ydych chi.
Bydd yr wybodaeth hon yn eich helpu i wneud synnwyr o’r hyn y bydd angen i chi ei ystyried.

Cynllunio ar gyfer llwyddiant o gychwyn cyntaf siwrnai eich busnes.

Cwrs sampl

Heb gofrestru eto, rhowch gynnig ar y cwrs sampl Cynllunio er mwyn llwyddo

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.