Skip to main content
BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwasaneth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Cyrsiau digidol sydd wedi cael eu creu gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i’ch helpu i sefydlu a rhedeg busnes yn llwyddiannus.

Eich tywys drwy feysydd allweddol i’w hystyried wrth i chi bwyso a mesur potensial eich syniad.

Eich helpu i fireinio eich syniad er mwyn dechrau eich busnes yn llwyddiannus.

Parhau i ddatblygu eich busnes mewn ffordd gyfrifol a chynaliadwy.

Rheoli eich busnes yn effeithlon.

Creu a rheoli busnes llwyddiannus.

Dylunio, Creu a Datblygu eich cynnyrch neu wasanaeth.

Cyrsiau poblogaidd

Mae’r hybiau menter rhanbarthol, sy’n cael eu darparu mewn partneriaeth â Busnes Cymru a Llywodraeth Cymru, yn darparu cymuned arloesol a bywiog i entrepreneuriaid gychwyn, datblygu a thyfu eu busnes.
Beth yw’r 4 math o eiddo deallusol, a pham eu bod yn bwysig i chi a’ch busnes.
Mi all seibrddiogelwch fod yn hawdd. Dysgwch pa gamau y gallwch eu cymryd i gadw eich hun yn ddiogel ar-lein, heddiw! Yna rhowch yr wybodaeth honno ar waith gyda phrawf o enghreifftiau ymarferol.
Dysgu am bwysigrwydd creu copïau wrth gefn o ddata eich sefydliad a sut i ddiogelu rhag maleiswedd a gwe-rwydo. A sut i gadw eich dyfeisiadau’n ddiogel drwy greu cyfrineiriau cryf.
Gweld pob cwrs

Gwybodaeth am BOSS

Mae miloedd o bobl yn defnyddio BOSS i helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau busnes. Mae'n ffordd syml o ddysgu ar-lein a gall helpu i ddatblygu eich busnes.

Mae’r manteision yn cynnwys

  • Cefnogaeth ddwyieithog. Mae ein holl gynnwys ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
  • Cefnogaeth barod. Ar gael pan fydd angen hynny arnoch chi.
  • Tiwtoriaid arbenigol. Cynnwys wedi’i greu gan arbenigwyr pwnc.
  • Dysgu symudol. Yn gydnaws â dyfeisiau tabled a symudol.
  • Gwasanaeth sy’n datblygu. Cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu’n aml.

SIGN ON CYMRU

Heb gofrestru eto, dilynwch y 3 cham hawdd i ddechrau cael gafael ar gymorth heddiw.

Cofrestru

Eisoes wedi cofrestru? Yn syml, mewngofnodwch i weld eich cyfrif.