Welsh Government

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein.

Mae BOSS yma i helpu chi ac eich busnes. Dysgu ar-lein syml a hwylus. Datblygwch eich busnes â BOSS!

Mae gennym gyrsiau ar
Cyllid
Dechrau a Chynllunio Busnes
61 Cyrsiau Rhagor o Wybodaeth
IT
15 Cyrsiau Rhagor o Wybodaeth
Marchnata
29 Cyrsiau Rhagor o Wybodaeth
Sgiliau a Hyfforddiant
19 Cyrsiau Rhagor o Wybodaeth
Syniadau Busnes ac Arloesi

MWY O WYBODAETH

Manteision BOSS

Mynediad Diderfyn Mae BOSS ar gael i bawb yng Nghymru 24/7. Gallwch ei ddefnyddio cymaint ag y dymunwch, lle y dymunwch, pryd bynnag y dymunwch!
Canllawiau Fideo Gyda mynediad i dros 200 sesiwn tiwtorial fideo Cymraeg a Saesneg, gall BOSS eich helpu ar hyd bob cam o'ch taith entrepreneuraidd.
Tiwtoriaid arbenigol Mae pob un o’n cyrsiau wedi’i greu gan arbenigwr cymwys a phrofiadol, i sicrhau y profiad dysgu ar-lein gorau posib i chi.
Amrywiaeth Mae ein cyrsiau BOSS Cymraeg a Saesneg yn cynnwys canllawiau rhyngweithiol, fideos, lawrlwythiadau a chwisiau i wneud dysgu’n ddiddorol a hwyliog.
Dysgu fel y Mynnwch Efo BOSS gallwch ddysgu fel y mynnwch ac ar gyflymder sy’n siwtio chi. Mae gennym wasanaeth Sgwrs Fyw a llinell gymorth ffôn hefyd ar gael i ateb unrhyw gwestiwn fydd gennych.
Cynnwys Cyfredol Byddwn yn ychwanegu cyrsiau newydd yn gyson, felly cofiwch gadw llygad arnom!

Chwilio am help?

Os byddwch angen help â BOSS ar unrhyw adeg, gallwch gysylltu â’r tîm cefnogi efo sgwrs fyw. Gallant yrru wybodaeth i chi neu eich cyfeirio at un o’n tiwtoriaid rhithwir arbenigol.

Beth yw BOSS

Mae’r fideo yma’n esbonio beth yw BOSS a sut gall eich helpu.

MWY O WYBODAETH

Argymhellion BOSS

Mae BOSS yn cael ei ddefnyddio gan nifer o fusnesau ac unigolion. Gallwch weld sut mae BOSS wedi helpu’r bobl hyn i ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau i lwyddo mewn busnes.

Pytiau o’r blog BOSS ar ei Newydd Wedd

Mae Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS) ar ei newydd wedd bellach ar agor i’r cyhoedd!

Mwy o'r blog
Watch the video BOSS Beyoutiful

Stacey o Beyoutiful Hair & Beauty yn siarad â Busnes Cymru am eu profiad o BOSS

BOSS illustration left BOSS illustration right

MWY O WYBODAETH

Gellir ymddiried yn BOSS

Mae miloedd o bobl yn ymddiried yn BOSS i'w helpu i ddatblygu eu gwybodaeth a sgiliau busnes. Ymunwch â nhw i fanteisio ar BOSS. Mae'r ffigyrau isod yn profi gellir ymddiried yn BOSS!

0 Ddefnyddwyr cofrestredig
0 Cyrsiau
Cwbl Dwyieithog
Sgwrs fyw

“Hygyrch a hawdd i’w ddeall.”

DORIAN ROBERTS - WD and SB Roberts

“Mae’n gwneud popeth yn hawdd i’w ddeall. Medrai ddim meddwl am unrhyw bwnc sydd heb ei gynnwys. ”

RYAN KELLY - RK cleaning services

“Roedd yn hwyl i’w wneud, a gwnaeth i mi ystyried pethau newydd. ”

HEATHER HEASON - Anglesey hand knitwear

MWY O WYBODAETH

Cydweddoldeb BOSS

Gallwch ddefnyddio BOSS ar unrhyw ddyfais, mewn unrhyw le ar unrhyw adeg. Os oes gennych chi ffôn symudol, tabled neu liniadur, gallwch gael mynediad unrhyw le, 24/7. Yr unig beth rydych ei angen yw porwr gwe ddiweddar, megis:

I gael rhagor o wybodaeth am
gydnawsedd, cliciwch yma.

MWY O WYBODAETH

Cofrestrwch â BOSS nawr -
mae’n hawdd

Mae llu o gyrisau ar gael ar gyfer dechrau busnes, cynllunio busnes, cyllid, marchnata a llawer, llawer mwy!

Dod o hyd i’ch cwrs Mewngofnodi gyda SOC
BOSS illustration left BOSS illustration right