Fe all dechrau busnes fod yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall hefyd fod yn her ac yn llawn risg. Cyfran isel o fusnesau newydd sy’n goroesi - amcangyfrifir bod hyd at draean o fusnesau yn methu yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, y newyddion calonogol yw bod nifer fawr o fusnesau newydd yn goroesi a bod y rheiny sy’n ceisio cymorth yn fwy tebyg o lwyddo.