By completing this course you will:

  • Understand the role of coaching in leadership
  • Discover how to support your team to succeed

Drwy gwblhau’r cwrs hwn byddwch yn:

  • Deall rôl hyfforddi mewn arweinyddiaeth
  • Yn darganfod sut i gefnogi eich tîm i lwyddo