By completing this course you will:

 • Consider ways of developing your induction process
  • Be inspired to create an experience for new employees
  • Discover how to engage your employees with your brand

  Drwy gwblhau’r cwrs hwn byddwch yn:

  • Yn ystyried ffyrdd o ddatblygu eich proses gynefino
  • Yn cael eich ysbrydoli i greu profiad i weithwyr newydd
  • Yn darganfod sut i ennyn diddordeb eich gweithwyr yn eich brand