By completing this course you will:

  • Understand the aims of active absence management
  • Recognise the responsibilities required of managers within the absence process

Drwy gwblhau’r cwrs hwn byddwch yn:

  • Deall nodau rheoli absenoldeb gweithredol
  • Sylweddoli’r cyfrifoldebau y mae’n ofynnol i reolwyr eu cyflawni yn y broses absenoldeb