By completing this course you will:

  • Understand how and why people can react to workplace change
  • Learn how to manage your own responses to change
  • Discover how you can support others through change

A ôl cwblhau’r cwrs hwn byddwch yn:

  • Deall sut a pham mae pobl yn gallu ymateb i newid yn y gweithle
  • Dysgu sut i reoli eich ymateb eich hun i newid
  • Darganfod sut y gallwch gefnogi pobl eraill drwy gyfnod o newid