Business managers are constantly facing tough decisions. These decisions could be related to the challenges resulting from external factors (competitors, legislative changes etc.) or due to internal factors (staffing, the need to save costs etc...).
This course will allow you to see the opportunities afforded by such challenges and will introduce several techniques for analysing issues, evaluating options and strategies for decision making itself.

< Mae rheolwyr busnesau yn wynebu penderfyniadau anodd o hyd. Gall y penderfyniadau hyn fod yn gysylltiedig â'r heriau sy’n dod yn sgil ffactorau allanol (cystadleuwyr, newidiadau deddfwriaethol, ac ati) neu yn sgil ffactorau mewnol (staffio, arbed costau...).
Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i chi weld y cyfleoedd cysylltiedig â heriau o’r fath ac yn cyflwyno nifer o dechnegau ar gyfer dadansoddi materion, gwerthuso opsiynau, a strategaethau ar gyfer gwneud penderfyniadau.