Cymorth

Cymorth


Nod Busnes Cymru yw cefnogi Busnesau yng Nghymru. 

I helpu eich busnes gasglu gwybodaeth a bod yn barod dyma gamau y gallech eu cymryd:

Cyffredinol

Os ydych yn mewnforio neu yn allforio

  • Mae gan Lywodraeth Cymru ystod gynhwysfawr o ffyrdd o roi cymorth ichi. Ceir rhagor o wybodaeth yma.
  • Os ydych yn mewnforio neu'n allforio cynnyrch, bydd angen i chi gael rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) er mwyn parhau i fasnachu â'r UE. Os nad ydych wedi derbyn eich rhif eto, cewch rif EORI ar GOV.UK. Cael rhif EORI yw'r cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio. 
  • Edrych ar gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda'r UE 

Os ydych yn trosglwyddo data personol

Os ydych yn darparu gwasanaethau neu yn gweithredu o fewn yr UE

Os ydych yn gyflogwr

Os oes gennych eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae'n bosibl gweld gwybodaeth gan Lywodraeth y DU ar ymadael â'r UE yma.

Mae BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein) yn borth dysgu ar-lein dwyieithog rhad ac am ddim, ac mae ar gael bob awr o’r dydd a’r nos pryd bynnag rydych chi eisiau. Archwiliwch gyrsiau yma.