Hysbysiadau Technegol Penodol i Ddiwydiannau a Gwledydd

Mae Llywodraeth y DU yn cynhyrchu gwybodaeth yn ymwneud â newidiadau a allai effeithio ar ddiwydiannau a sectorau penodol yn achos ymadael â’r UE ‘heb gytundeb’.  Mae’r hysbysiadau technegol sy’n ymwneud â diwydiannau penodol yn cynnwys yr wybodaeth y mae angen i fusnesau ei hystyried o ran mewnforio ac allforio, rheoliadau a safonau, diogelu data, safonau marchnata, cyflogeion, tariffau a chymdeithasau masnach.
I gael arweiniad a chymorth pellach yn ymwneud â’ch diwydiant cysylltwch â’ch corff masnach neu eich cymdeithas fasnach.

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Pob Busnes

O ganlyniad i newidiadau posibl rhoddir anogaeth i bob busnes adolygu Gwybodaeth Llywodraeth y DU a allai effeithio ar y ffordd y byddant yn gweithredu pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Mae’r rhain ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys:

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Canllawiau i Ddiwydiant 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol ar gyfer diwydiannau penodol ac maent ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys

Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch:

Adeiladu:

Addysg a Hyfforddiant:

Ynni a Nwyddau a Gwasanaethau Amgylcheddol:

Ffermio a Choedwigaeth:

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol:

Bwyd a Diod:

Gwyddorau Bywyd:

Morol:

Manwerthu:

Cludiant:

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Canllawiau Gwledydd: