Hysbysiadau Technegol Penodol i Ddiwydiannau a Gwledydd

Mae Llywodraeth y DU yn cynhyrchu gwybodaeth yn ymwneud â newidiadau a allai effeithio ar ddiwydiannau a sectorau penodol yn achos ymadael â’r UE ‘heb gytundeb’.  Mae’r hysbysiadau technegol sy’n ymwneud â diwydiannau penodol yn cynnwys yr wybodaeth y mae angen i fusnesau ei hystyried o ran mewnforio ac allforio, rheoliadau a safonau, diogelu data, safonau marchnata, cyflogeion, tariffau a chymdeithasau masnach.
I gael arweiniad a chymorth pellach yn ymwneud â’ch diwydiant cysylltwch â’ch corff masnach neu eich cymdeithas fasnach.

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Pob Busnes

O ganlyniad i newidiadau posibl rhoddir anogaeth i bob busnes adolygu Gwybodaeth Llywodraeth y DU a allai effeithio ar y ffordd y byddant yn gweithredu pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. Mae’r rhain ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys:

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Canllawiau i Ddiwydiant 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol ar gyfer diwydiannau penodol ac maent ar gael ar wefan GOV.UK gan gynnwys:

Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch

Adeiladu

Addysg a Hyfforddiant

Ynni a Nwyddau a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffermio a Choedwigaeth

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Bwyd a Diod

Gwyddorau Bywyd

Morol

Manwerthu

Cludiant

Eraill:

Paratoi ar gyfer Ymadael â’r UE – Canllawiau Gwledydd

Gwlad Belg: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Bwlgaria: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Croatia: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Cyprus: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Y Weriniaeth Tsiec: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Denmarc: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Estonia: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Y Ffindir: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Ffrainc: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Yr Almaen: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Gwlad Groeg: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Hwngari: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Gwlad yr Iâ: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Iwerddon: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Yr Eidal: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Latfia: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE 
Liechtenstein: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Lithiwania: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Lwcsembwrg: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Malta: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Norwy: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Gwlad Pwyl: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Portiwgal: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Darparu gwasanaethau i Wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a Gwledydd Ardal Masnach Rydd Ewrop ar ôl ymadael â’r UE
Awstria: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Rwmania: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Slofacia: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Slofenia: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Sbaen: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Sweden: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Y Swistir: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Yr Iseldiroedd: darparu gwasanaethau ar ôl ymadael â’r UE
Allforio ar ôl ymadael â’r UE - gwlad yn ôl gwlad
Trefniadau mudo trosiannol  DU – y Swistir ar gyfer senario dim cytundeb