Office image

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit, gwerth £6 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru, i'w helpu i addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Dysgwch fwy

Ydych chi'n barod?

Chwe maes busnes allweddol

Take the test

Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd y pecyn hwn yn mynd â chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn i asesu pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit.

Byddwch chi’n cael adroddiad ar eich asesiad, gyda rhagor o gymorth ac arweiniad i chi.

 

Asesu eich busnes


Canfyddwr Cyllid
Canfyddwr Cyllid

Chwilio am opsiynau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes drwy ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Fideo llyfr braslunio ar Allforio

Ar agor i farchnadoedd newydd? Gallai eich busnes elwa ar allforio; drwy fasnachu ar draws nifer o farchnadoedd gall eich busnes fod yn fwy cystadleuol.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.