Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2562
Siarad Cymraeg

Able Futures

Mae Able Futures yn bartneriaeth genedlaethol arbenigol a sefydlwyd i ddarparu’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Nod Able Futures yw helpu pobl sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael. O...

Sector(s): Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Able Pet Care

Dog walking, pet sitting and pet transport in the Vale of Glamorgan.

Sector(s): Amrywiol

Abrasive Technology Ltd

We're a super abrasive specialist which is natural & synthetic diamond, in Wales we do diamond electro plating specifically for servicing the aerospace and motor industry.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Absolute Handyman

Absolute Handyman strives to undertake professional maintenance service for private and commercial clients, based on quality, integrity and value for money.

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Access Admin

Bookkeeping, General Administration, Data Analysis, PowerPoint Presentations, Process Mapping, Copying, Laminating, Binding

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Access Design Solutions UK Ltd

Ymgynghorwyr cynhwysiant a chynaliadwyedd - Ymgynghorwyr rhyngwladol sy'n cyfuno profiad helaeth ym maes gofynion mynediad a symudedd pobl anabl a phobl hŷn â sgiliau cynllunio ac asesu amgylcheddol proffesiynol, er mwyn darparu atebion dylunio a rheoli ymarferol a chyflawnadwy.

Sector(s): Adeiladu, Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol, Trafnidiaeth

Accident Line Direct

We are personal injury specialists who offer services to claim for compensation for clinical negligence, industrial disease, workplace hearing loss, professional negligence and much more. We offer a wide range of in-depth information on injury types and compensation amounts - visit us online at...

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Accord Legal Services - Penarth

Wills, Trusts, Probate and Funeral Plans. Estate planning and services to assist with executorship and probate.

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Accurate Inspection Limited

Play Ground Inspection and Maintenance

Sector(s): Adeiladu

ACF Agency

Digital Marketing and PR Agency covering SME, Corporate and Entertainment clients.

Sector(s): Diwydiannau Creadigol