Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2473

Aerospace Ltd

We manufacture composite components.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Aeroviews

Aeroviews is an aerial photography and aerial filming company that uses drones or UAVs to provide clients with aerial media for all kinds of industries: Construction, Property Development, Surveying, Inspections, Agriculture, Special Events, TV & Film.
For more information and examples...

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

AffinityRising

Digital Marketing for SMEs providing website design, search engine optimisation, pay per click and social media marketing services to small and medium business across north wales

Sector(s): Diwydiannau Creadigol

Aga Marcol Photography

Top family photographer in Cardiff and South Wales known for her use of natural light to create beautiful and natural portraits. Specialized in lifestyle, family, children, portrait and newborn photography.

Sector(s): Diwydiannau Creadigol
Siarad Cymraeg

Age Cymru Gwynedd a Môn

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn elusen gofrestredig, yn ogystal â bod yn gwmni cofrestredig trwy warant. Ni yw’r darparwr annibynnol mwyaf o wasanaethau ar gyfer bobl 50+ yng Ngwynedd a Môn.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:
- Cyfleoedd cymdeithasu
- Opsiynau gwirfoddoli...

Sector(s): Gwasanaethau gofal

Agito Transport Planning LLP

Agito is a transport planning consultancy working closely with businesses and organisations to provide advice and solutions to support sustainable transport improvements, development and regeneration in the built environment.

Sector(s): Trafnidiaeth

AGL Energy Ltd

Anaerobic Digestion and Renewable Energy.

Sector(s): Ynni a’r Amgylchedd

Agrispares

We supply the local agricultural community with oil products and fastenings.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

AI Drone Photography LLP

[North Wales & NW England] Using our state-of-the-art drones, we capture amazing images of everyday things. Whether its stunning local scenery, video of your special occasions or aerial photos of your home or business, we deliver high quality captures at an affordable price. Awe Inspiring...

Sector(s): Diwydiannau Creadigol, Amrywiol
Siarad Cymraeg

Aim Higher

Rydym yn darparu cyrsiau mynydda yn ogystal a gweithgareddau i ysgolion,teuluoedd, grwpiau ac unigolion

Sector(s): Twristiaeth