Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
RawCast, specialist Media Content Creators. We produce white label media across all platforms for a wide variety of clients.

We specialise in television sports and radio programme content for broadcast networks around the world and we utilise the same skills to make immersive content for our none broadcast clients closer to home.

Accredited by the CAA for Drone commercial filming activities our UAS team are specialists in Aerial Filming & Photography.

RawCast has the in-house technical capability, manpower and cloud servers to deliver bespoke Live Video Broadcasts from anywhere onto any social media platform. We facilitate and produce Online or RSL event radio stations from anywhere onto any platform.

We create promotional videos, distribute B-Roll, VNR and stock film footage, accredited for aerial filming & photography services as well as providing a professional voiceover services for television, radio and corporate projects.

RawCast Media - We satisfy demand in a content hungry world.
Rhif Cofrestru Cwmni
8491121
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Chris
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Llanfair DC
RawCast Media
Ruthin
LL15 2ER
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+44 7943 623 140
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Gwasanaethau pensaernïol
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni
Gwaith ffotograffig
Gwaith rhaglennu a darlledu
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Gwaith recordio sain a chyhoeddi cerddoriaeth
Gwaith cefnogi'r celfyddydau perfformiad

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth