Welsh Government

The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan - South Wales

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Weight loss coach specialising in transformation videos of each slimmer's journey from start to finish.

I focus on 4 main areas - preparation, weight loss, stabilisation and long-term maintenance

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Ammanford

Enw cyswllt: 
Jaimie Louise Treharne
Swydd y person cyswllt: 
Independent Cambridge Weight Plan Consultant
Cyfeiriad: 
18
Banc-y-Ddraenen
Capel Hendre
Ammanford
SA18 3SR
Ffôn: 
07875216747
E-bost y person cyswllt: 
jaimie_cambridge [at] outlook.com
E-bost y busnes: 
jaimie_cambridge [at] outlook.com
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector: 
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau: 
bwyd a diod