Welsh Government

2 Wish Upon A Star

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We support parents who are bereaved after the death of their child. We provide counsellors. We have bereavement rooms in A+E Departments in Wales. We also provide memory boxes to A+E Departments in Wales.

Rhif Cofrestru Cwmni
1168140
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad cangen - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt: 
Rachael
Swydd y person cyswllt: 
Office Manager
Cyfeiriad: 
Miskin Manor Hotel
Pendoylan Rd
Groesfaen
CF72 8ND
Ffôn: 
01443 853125
E-bost y busnes: 
info [at] 2wishuponastar.org
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Menter Gymdeithasol
Elusen

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector: 
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwnselwr