Welsh Government

3 Valleys Manufacturing Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We supply unskilled labour. We are a 'learn to work' programme. We teach them how to have a job placements in light assembly and small manufacturing businesses. It's a 6 month programme with assessments and tests. They are then certificated and equipped to work.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Blaenau Gwent

Enw cyswllt: 
Andrew
Swydd y person cyswllt: 
Chairman
Cyfeiriad: 
Rising Sun Industrial Estate
Abertillery
NP13 3JW
Ffôn: 
01495 311494
E-bost y busnes: 
info [at] 3valleysmanufacturing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Menter Gymdeithasol

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg barhaus
Galwedigaethol – diwylliannol