Welsh Government

3G

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

3G.co.uk is an independent online mobile phone blog that has been available online since 1999. The blog covers all information on mobile phones in the UK.

We offer a range of comprehensive reviews and new information about the latest mobile phones, tablets and mobile broadband devices.

3G.co.uk are an affiliate of Three UK and have been since 2007, meaning customers can buy with confidence.

Rhif Cofrestru Cwmni
04939262
Trosiant y busnes
£250k-£500k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Newport

Enw cyswllt: 
Kevin Thomas
Cyfeiriad: 
16 Gold Tops
Newport
NP20 4PH
Ffôn: 
01633 897089
E-bost y person cyswllt: 
kevin [at] 3g.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector: 
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau: 
Technoleg Gwybodaeth ac adnoddau clyweled