Welsh Government

3X Software Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Providing software and systems for over 30 years to businesses of all sizes throughout the UK.
Our Services include:
Ecommerce Sites,
Websites,
Bespoke Software Development,
Postal Address Lookup and Validation using Royal Mails PAF database,
Website Hosting,
IBM Midrange Development,
Retail Consultancy,
Credit Card Processing,
Charity online solutions for Donations and fund raising

Rhif Cofrestru Cwmni
01849635
Trosiant y busnes
£250k-£500k
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad cangen - Colwyn Bay

Enw cyswllt: 
Karen Anfield
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
23
Princes Drive
Colwyn Bay
Conwy
LL29 8HT
Ffôn: 
+441492533003
E-bost y person cyswllt: 
karend [at] 3xsw.co.uk
E-bost y busnes: 
karend [at] 3xsw.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Software Developement
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Datblygu gwefannau

Lleoliad cangen - Colwyn Bay

Enw cyswllt: 
Karen Anfield
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
23
Princes Drive
Colwyn Bay
LL29 8HT
Ffôn: 
01492533003
E-bost y person cyswllt: 
karend [at] 3xsw.co.uk
E-bost y busnes: 
karend [at] 3xsw.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Software Developement, Ecommerce
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau

Lleoliad cangen - Colwyn Bay

Enw cyswllt: 
Karen Anfield
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
23
Princes Drive
Colwyn Bay
LL29 8HT
Ffôn: 
01492539021
E-bost y person cyswllt: 
info [at] postcodes4u.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] postcodes4u.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
address management
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau