Welsh Government

4Mat Solutions

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

4Mat Solutions is an IT based company providing technical support to a wide range of users and Businesses within the United Kingdom.

Type’s of Service
Computer virus removal
Computer performance boost
Windows upgrade
Backup and restore service
Printer repair / Setup
Application install / remove
General Training
Mobile / tablet repair
CV writing
Website design / Edit
Hardware Repair
Screen Replacement
Mobile / Tablet Repair
and much more please ask

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Merthyr Tydfil

Enw cyswllt: 
Rhys Morgan
Swydd y person cyswllt: 
Managing Director
Cyfeiriad: 
merthyr Tydfil
Merthyr Tydfil
CF47 9DR
Ffôn: 
07555438876
E-bost y person cyswllt: 
Rhys.morgan92 [at] icloud.con
E-bost y busnes: 
Rhys.morgan92 [at] icloud.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
technolegau cydgyfeiriol
rhwydweithiau a systemau (gan gynnwys ffeibr cyflym iawn)
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
diogelwch
integreiddio systemau
gwasanaeth technegol
hyfforddiant
Meddalwedd
Seilwaith
symudedd
diogelwch
Datblygu gwefannau