Welsh Government

4Pi Productions UK

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

360° VIDEO / VR / FULLDOME PRODUCTION / IMMERSIVE DOMES / VIRTUAL TOURS / INTERACTIVE / AUGMENTED REALITY /

4π Productions are an experiential art, marketing and events studio that offers creative solutions utilising 360° content. We develop our own creative projects and platforms for audience engagement and also collaborate with like minded companies and brands to enhance and expand their projects potential and reach.

We explore the spherical realm by producing interactive installations, environmental sculptures, virtual tours and immersive experiences which provide our projects and clients with the ability to reach out to audiences in new and engaging ways.

Rhif Cofrestru Cwmni
08686986
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Janire Najera
Swydd y person cyswllt: 
Creative Director
Cyfeiriad: 
The Laundry Studios
Llandaff Road
Cardiff
CF11 9NL
Ffôn: 
07910491565
E-bost y person cyswllt: 
4piproductions [at] gmail.com
E-bost y busnes: 
hello [at] 4piproductions.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa wledydd rydych chi'n allforio i?: 
China, USA, Spain
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni
Gwaith ffotograffig
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith rhaglenni cyfrifiadurol
Cerddoriaeth, perfformio a'r celfyddydau gweledol
Creu artistig
Gwaith cefnogi'r celfyddydau perfformiad