Welsh Government

A2B Audio Visual

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Audio Visual company specialising in aerial and satellite installation and repairs, CCTV & Alarm systems, TV wall mounting and audio systems

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Newport

Enw cyswllt: 
Daniel
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
270
Mill Heath
Bettws
Newport
NP20 7RD
Ffôn: 
01633 560131
E-bost y person cyswllt: 
info [at] a2baudiovisual.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] a2baudiovisual.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Amrywiol

Math o Sector: 
Amrywiol