Welsh Government

ABC SEO by HML Digital Marketing

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Welcome to HML Marketing and our ABC SEO brand, a Cardiff SEO Agency with a difference. We keep it simple in a complex and tangled web by being transparent, ethical and affordable. Bit like a great tasting healthy meal, ABC SEO is designed to invigorate and energise your business and propel you to the top. Put simply, we provide digital marketing services in the Glamorgan area of South Wales, including Bridgend and Newport. So if you're looking for a Cardiff SEO Company, based in South Wales and want to find the best value, we'd like to pitch for your business. We've been established over 15 years so our SEO experts and local knowhow in Search Engine Optimisation on Google and Bing, we think, is second to none.
Rhif Cofrestru Cwmni
4406471
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cardiff & Bridgend

Enw cyswllt: 
Gomer Williams
Swydd y person cyswllt: 
Digital Marketing Coordinator
Cyfeiriad: 
34
Pencoed Technology Centre
Pencoed Technology Park
Bridgend
CF35 5HZ
Ffôn: 
01656457458
E-bost y person cyswllt: 
gomer [at] hmlmarketing.co.uk
E-bost y busnes: 
gomer [at] hmlmarketing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
SEO Digital Marketing, Website Design
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh
Is-sectorau / Adrannau: 
Cyfathrebu
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau
Meddalwedd
Datblygu gwefannau

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu

Lleoliad cangen - Newport Damp Proofing

Enw cyswllt: 
Tony Moses
Swydd y person cyswllt: 
Damp Proofing Specialist
Cyfeiriad: 
Dry Fast Newport Damp Proofing
High Street
Newport
NP20 1UH
Ffôn: 
01633 742716
E-bost y person cyswllt: 
enquiries [at] hmlmarketing.co.uk
E-bost y busnes: 
info [at] dampproofing-dryfast.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwneuthurwr
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwblhau a gorffennu
Prosiectau adeiladu
Plastro