Welsh Government

Aberavon Wellness Centre

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

A collective of professional therapists offering services such as Reflexology, Massage, Hypnotherapy, Counselling, Foot Health Care.

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Port Talbot

Enw cyswllt: 
Lucy Keseru
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
130A
Water Street
Port Talbot
SA12 6LH
Ffôn: 
+447956775798
E-bost y person cyswllt: 
lucy1706 [at] hotmail.co.uk
E-bost y busnes: 
aberavonwellnesscentre [at] outlook.com
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector: 
Gofal iechyd a therapi cyflenwol