Welsh Government
Siarad Cymraeg

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

State of the art facilities and equipment for companies to accelerate their development of products and services. Co-located with Aberystwyth University this £40.5m Campus gives access to experts to help design and carry out development work, prototype and test innovations. Covering the food and drink sector, biorefining and bioprocessing and waste stream recycling for chemicals, fuels, cosmetics, nutriceuticals and more.

Trosiant y busnes
N/A
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth

Enw cyswllt: 
Rhian Hayward
Swydd y person cyswllt: 
CEO
Cyfeiriad: 
Aberystwyth University
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Offices
Penrhyncoch
Aberystwyth
SY23 3EE
Ffôn: 
01970 621809
E-bost y person cyswllt: 
rih [at] aber.ac.uk
E-bost y busnes: 
innovate [at] aber.ac.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Offices and laboratories within a Biorefining Pilot Plant, an Analytical Science Centre and a Future Foods Centre & Innovation Hub
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector: 
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau: 
Biodechnoleg Ddiwydiannol

Bwyd a Diod

Math o Sector: 
Bwyd a Diod
Is-sectorau / Adrannau: 
Pobi
Grawnfwydydd a byrbrydau
Cynnyrch cig / pysgod wedi'u coginio
Cynnyrch llaeth, wy hylif
Dofednod amrwd
Cynnyrch amrwd wedi'u paratoi (cig a llysieuol)
Cig coch amrwd