Welsh Government

Abi Hendra Counselling Cardiff

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Cardiff Counselling service offering support to those experiencing depression, anxiety, PTSD, bereavement issues and other mental health issues.

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Abi Hendra
Swydd y person cyswllt: 
Counsellor
Cyfeiriad: 
178A
Whitchurch Road
Cardiff
CF24 2HF
Ffôn: 
07927010019
E-bost y person cyswllt: 
abihendra [at] hotmail.co.uk
E-bost y busnes: 
abihendra [at] hotmail.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector: 
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwnselwr