Welsh Government
Siarad Cymraeg

Adore

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We specialise in offering SEO

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Leslie Jones
Swydd y person cyswllt: 
md
Cyfeiriad: 
8
Trade Street
Cardiff
CF10 5DQ
Ffôn: 
029 22 76 7990
E-bost y person cyswllt: 
Leslie [at] adore-online-marketing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol