Welsh Government

adrian lewis landscape & groundwork

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

landscape construction and design company we specialise in all aspects of landscape design and construction.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - swansea,neath/port talbot,bridgend,carmarthenshire

Enw cyswllt: 
adrian lewis
Swydd y person cyswllt: 
owner
Cyfeiriad: 
33
Heol Meurig
Lower Cwmtwrch
Swansea
SA9 1DJ
Ffôn: 
07825334430
E-bost y person cyswllt: 
amlewis33 [at] hotmail.com
E-bost y busnes: 
amlewis33 [at] hotmail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
supply of landscape products
Offer allweddol a galluoedd: 
design,construction and supply
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector: 
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau: 
Garddio/ tirlunio