Welsh Government

Advance Media Group

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Ymgynghoriaeth Busnes, cylchgrawn Busnes Lleol, Dylunio Graffeg, Dylunio Gwefannau, Argraffu, Brandio, Arwyddion

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - SQEP Suite 5b, Williams Building, Mochdre, North Wales

Enw cyswllt: 
Edmund Dottin
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
SQEP Suite 5b, Williams Building,
Conway Road
Mochdre
Colwyn Bay
LL28 5HE
Ffôn: 
01492 233607
E-bost y person cyswllt: 
info [at] advancemediagroup.co.uk
E-bost y busnes: 
enquiries [at] baywaves.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Business Magazine, Business Consultancy, Marketing, Promotion, Graphic Designing, Printing and Signage
Offer allweddol a galluoedd: 
Business Magazine, Business Consultancy, Marketing, Promotion, Graphic Designing, Printing and Signage
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa wledydd rydych chi'n allforio i?: 
USA, Australia, The Caribbean, Belgium, France
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Menter Gymdeithasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol