Welsh Government
Siarad Cymraeg

Advance Render Cleaning

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Gwasanaethau Glanhau Rendwyr Arbenigol gan ddefnyddio meddalwedd meddal. Eiddo domestig a masnachol ar draws De Cymru a'r Gorllewin. Canlyniadau diwethaf yn uwch ar brisiau anaddas.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Swansea

Enw cyswllt: 
Advance Render Cleaning
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
Canolfan Gorseinon Centre
Millers Drive
Gorseinon
Swansea
SA4 4QN
Ffôn: 
01792 823663
E-bost y person cyswllt: 
advancerendercleaning [at] yahoo.com
E-bost y busnes: 
advancerendercleaning [at] yahoo.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
cleaning services
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Trefniant Cydfuddiannol

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector: 
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau: 
Adeiladu
Glanhau
Garddio/ tirlunio
Safonau cyffredin / achredu / gwobrau: 
ISO 9001
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
Cleaning Services using softwash