Welsh Government

Advanced Clinical Solution Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau, o hyfforddiant ymarferol i gymorth gwella ansawdd. Ein cenhadaeth yw eich helpu i gynnal arferion gofal iechyd o safon uchel, ac mae ein staff yn ymroddedig i'r nod hwn. Rydym yn cynnig atebion i gwrdd â'ch holl anghenion.

Ein cwmni
Wedi'i leoli yn Ne Cymru, rydym yn dîm ymroddedig o hyfforddwyr ac ymgynghorwyr gydag arbenigedd ymarfer clinigol diweddaraf, yn ogystal â thueddiadau hyfforddi a hyfforddi cyfredol, gallwn ddatblygu a chyflwyno ystod o raglenni.
Gyda dros 18 mlynedd o brofiad yn y gofod gofal iechyd a dyfeisiau meddygol, gallwn ni gefnogi eich rhaglen neu'ch hyfforddiant.

Yma i chi ...
Rydyn ni yma i roi'r gwasanaethau gorau posibl i chi, a mwy o opsiynau ar gyfer arferion gofal iechyd a chlinigol da. Rydym yn cydweithio a chydweithredol i sicrhau eich bod yn cael y gwasanaethau gorau, beth bynnag fo'ch anghenion.

Rhif Cofrestru Cwmni
10293607
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - South Wales

Enw cyswllt: 
Josie Winter
Swydd y person cyswllt: 
Clinical Director
Cyfeiriad: 
Rosevale
Camp Road
Sudbrook
Caldicot
NP26 5TE
Ffôn: 
07508458200
E-bost y person cyswllt: 
josie [at] advancedclinicalsolution.co.uk
E-bost y busnes: 
josie [at] advancedclinicalsolution.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Healthcare,Clinical,Medical Devices
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gwyddorau Bywyd

Math o Sector: 
Gwyddorau Bywyd
Is-sectorau / Adrannau: 
Tech. Fedd. - Diagnostig/gwasanaethau/dyfeisiadau

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg bellach
Oedolion sy’n ddysgwyr

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector: 
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau: 
Arbenigwr meddygol