Welsh Government

Adventure Campers Wales

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Adventure Campers Hire in Wales.

Trosiant y busnes
Llai na £250k

Lleoliad cangen - Pembrey

Enw cyswllt: 
Adam Hearne
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
3
Rhodfar Capel
Pembrey
Burry Port
SA16 0ES
Ffôn: 
07444 595812
E-bost y person cyswllt: 
Adam [at] offroadadventuretravel.com
E-bost y busnes: 
Adam [at] offroadadventuretravel.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
0
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector: 
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau: 
Gweithredwr Llety
Carafan a Gwersylla