Welsh Government

Adventure Digital Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

We're a marketing agency, based in Newport, that helps your brand make an impact online.

We pride ourselves on delivering compelling and creative marketing solutions, helping you reach new customers, engage your audience, and achieve your business potential.

We can help support you with PPC, SEO, Social Media, Design, Branding, and Website Optimisation.

Rhif Cofrestru Cwmni
11335588
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Newport

Enw cyswllt: 
Jon Wright
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
50
Glasllwch Crescent
Newport
NP20 3SE
Ffôn: 
07864 261 095
E-bost y person cyswllt: 
jon [at] adventuredigital.co.uk
E-bost y busnes: 
hello [at] adventuredigital.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Digital marketing, Social media, PPC, SEO, Design, Websites
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Dylunio a ffasiwn dylunwyr
Gwaith dylunio arbenigol
Technoleg Gwybodaeth, Meddalwedd a gwasanaethau cyfrifiadurol
Gwaith ymgynghori cyfrifiadurol