Welsh Government

Advertising Cymru

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Providing Social Media Management, Graphic Design, 360° Virtual Tours and Website Development to Businesses in Wales.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Adam Clarke
Swydd y person cyswllt: 
Owner
Cyfeiriad: 
48
Heol Maes Eirwg
St. Mellons
Cardiff
CF3 0AR
Ffôn: 
07954823958
E-bost y person cyswllt: 
advertisingcardiff [at] gmail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Advertising, Marketing
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector: 
TGCh