Welsh Government

AEB (UK) Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Supplier of contract furniture to a wide array of customers covering bedroom, bathroom and kitchen furniture. This is supplied to clients in different sectors including student accommodation, hotel, private residential schemes and care homes. Dealing with all types of company's including main contractors, off site pod manufacturers, interior designers, architects etc.

Rhif Cofrestru Cwmni
06853645
Trosiant y busnes
£500k-£1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Wrexham

Enw cyswllt: 
Andrew Burch
Swydd y person cyswllt: 
Managing Director
Cyfeiriad: 
The Gelli Lodge
The Lane
Tallarn Green
Malpas
SY14 7LE
Ffôn: 
01948 770340
E-bost y person cyswllt: 
andrew [at] aebltd.co.uk
E-bost y busnes: 
andrew [at] aebltd.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Furniture for hotels and student accommodation
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa wledydd rydych chi'n allforio i?: 
Europe
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Gosod saernïaeth
Gwaith cwblhau a gorffennu eraill

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg bellach
Dysgu seiliedig ar waith

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector: 
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau: 
Dodrefn