Welsh Government

AEB (UK) Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Furniture supplier to the hotel and student accommodation markets.
Rhif Cofrestru Cwmni
06853645
Trosiant y busnes
£500k-£1m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Wrexham

Enw cyswllt: 
Andrew Burch
Swydd y person cyswllt: 
Managing Director
Cyfeiriad: 
The Gelli Lodge
The Lane
Tallarn Green
Malpas
SY14 7LE
Ffôn: 
01948 770340
E-bost y person cyswllt: 
andrew [at] aebltd.co.uk
E-bost y busnes: 
andrew [at] aebltd.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
£500k-£1m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Furniture for hotels and student accommodation
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa wledydd rydych chi'n allforio i?: 
Europe
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Gosod saernïaeth
Gwaith cwblhau a gorffennu eraill

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg bellach
Dysgu seiliedig ar waith

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector: 
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau: 
Dodrefn