Welsh Government

Aeron Property Management

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Holiday Lettings and Property Management

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llanwrda

Enw cyswllt: 
Trish Franklin
Swydd y person cyswllt: 
Proprietor
Cyfeiriad: 
Tynyllwyn
Pumsaint
Llanwrda
Sir Gaerfyrddin
SA19 8UT
Ffôn: 
07446577362
E-bost y person cyswllt: 
apmholidaylettings [at] gmail.com
E-bost y busnes: 
apmholidaylettings [at] gmail.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill: 
Holiday Lettings & Property Management
Offer allweddol a galluoedd: 
We provide a full Holiday Letting Service for Holiday home Owners, including Marketing, Lettings Administration, Property Management, Change-overs, Cleaning and laundry, and Financials
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector: 
Twristiaeth
Is-sectorau / Adrannau: 
Gweithredwr Llety
Hunan-Arlwyo