Welsh Government

Chwilio'r Cyfeiriadur

Chwilio'r Cyfeiriadur Bydd ein cyfeiriadur busnes yn eich galluogi i chwilio gan ddefnyddio cyfuniad o allweddeiriau, sector, is-sector, adran, rhanbarth neu god post. Neu, gallwch ddefnyddio tudalen y map a hidlo'r canlyniadau yn ôl sector, is-sector ac adran.

Chwilio'r cyfeiriadur busnes

I chwilio, dewiswch un neu ragor o hidlwyr

Canlyniadau presennol:
2528

Ultra Clean - Carpet Cleaning

Professional Carpet & Upholstery Cleaning. Domestic & Commercial.

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Ultrasound Technologies Ltd

Dylunwyr a gweithgynhyrchiadau dyfeisiau meddygol, canfod calon y ffetws, llif gwaed fasgwlaidd ac inswleiddio CT.

Sector(s): Gwyddorau Bywyd

UMi Commercial Limited Trading as UMi

UMi is an independent business services group with an established reputation for providing exceptional service and results for all of our clients and customers. Specialising in business information, events and commercial development programmes, our range of products and services are all...

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Unalome Digital

Digital Marketing Freelancer

Sector(s): TGCh
Green Growth Pledge
Siarad Cymraeg

Under The Conker Tree Cleaning

Gwasanaethau Glanhau a Chadw Tŷ Proffesiynol ar gyfer Perchnogion Bwthyn Gwyliau yng Ngwynedd, Gogledd Cymru

Sector(s): Amrywiol

Unified Credit Solutions Ltd

Credit Information and Debt Collection Services (specialising in Asian, Asean and Middle East Markets

Sector(s): Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Unimaq Ltd

Engineering company - we design, manufacturing and supply machines for printing beverage cans.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

UNIQUE CONSTRUCTION SURVEYORS

AROLWGAU ADEILADU, AROLWG CWSTUDIAETH, RHEOLWYR CONTRACT, RHEOLWYR PROSIECT, CYD-DREFNYDDION CDM

Sector(s): Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Unit Superheater Engineering Limited

Manufacture industrial pressure vessels for thermo transfer industry.

Sector(s): Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

United Consultancy Solutions

Independent providers of mental health, Learning Disability and Autism services including diagnosis, medico-legal/expert witness testimony and bespoke training.

Sector(s): Addysg a Hyfforddiant, Gofal iechyd a therapi cyflenwol, Amrywiol