Welsh Government

Emerald World

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Rydym yn grŵp o raglenwyr meddalwedd sy'n datblygu cymwysiadau a mapiau Minecraft. Mae ein gwasanaethau'n cael eu comisiynu gan gleientiaid corfforaethol yn ogystal â darparwyr datrysiadau rhyngrwyd pwrpasol.

Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llandudno

Enw cyswllt: 
Liam Barret
Swydd y person cyswllt: 
Chief Editor
Cyfeiriad: 
44 - Top Floor
Winllan Avenue
Llandudno
LL30 2YJ
E-bost y person cyswllt: 
info [at] emeraldworld.info
E-bost y busnes: 
info [at] emeraldworld.info
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
We have specialist hardward and software that renders 3D imagery and game graphics.
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol

TGCh

Math o Sector: 
TGCh

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg barhaus
Galwedigaethol – arall