Welsh Government
Siarad Cymraeg

Ffynnon Consultancy Group Limited

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

At the Ffynnon Consultancy Group we identify and establish business connections across a wide platform of business sectors in the UAE and the GCC. We work closely with businesses to ensure that we partner them with the correct connections.

Rhif Cofrestru Cwmni
10238841
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Llandybie and Dubai

Enw cyswllt: 
Angela Williams
Swydd y person cyswllt: 
Director
Cyfeiriad: 
24
Llandybie
SA18 3YD
Ffôn: 
+971 (0)565373841
E-bost y busnes: 
ffynnoninfo [at] btinternet.com
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Ydwyf

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector: 
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau: 
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Caffael
Gwasanaethau'r Gadwyn Gyflenwi

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector: 
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau: 
Glanhau

Addysg a Hyfforddiant

Math o Sector: 
Addysg a Hyfforddiant
Is-sectorau / Adrannau: 
Addysg barhaus
Galwedigaethol – diwylliannol
Galwedigaethol – arall
Addysg bellach
Oedolion sy’n ddysgwyr
Dysgu seiliedig ar waith