Welsh Government

Gas & Electricity Engineers

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
PEIRIANWYR SAFE GAS trydanwyr FFONIWCH 02920 140045 MOBILE 07758 437370 Rhestr Wirio Profi Diogelwch Adroddiad Cyflwr Gosodiadau Trydanol - Bob 5 mlynedd Cludadwy Offer Prawf - Bob Blwyddyn Tân neu Brawf Larwm Mwg - Bob Blwyddyn Asesiad Risg Tân - Bob Blwyddyn Prawf Goleuadau Argyfwng - Bob Blwyddyn Prawf Diogelwch Nwy - Bob Blwyddyn Tystysgrif Perfformiad Ynni - Bob 10 Mlynedd GWASANAETHAU 24-7 Allan Galwadau Brys Tystysgrifau landlord Adroddiadau Prynwr Cartref Gwiriadau HMO Nwy a Diogelwch Trydanol Asesiadau Risg Tân HMO Adroddiadau Cyflwr Gosod Trydan (EICR) Profion Diogelwch Swyddfa Adroddiadau Arolwg Cyfnodol (PIR) Profi pat Profion Nwy LPG  Profion Diogelwch Nwy Profion Diogelwch Trydanol Profion Offer Symudol Profion Goleuadau Argyfwng Gwasanaeth Boeler Nwy  Gwasanaeth Nwy Tân Gosodiadau popty Gosodiadau hob Gosodiadau popty Asesiadau Risg Tân Profion Larwm Tân & Mwg Profion Cegin Masnachol Diogelwch Nwy Profion Gosod Trydanol Masnachol Profion Offer Symudol Masnachol Profion Goleuadau Argyfwng Masnachol Profion Boeler Nwy Masnachol Profion Mellt Rod Masnachol Asesiadau Risg Tân Masnachol Profion Larwm Mwg Masnachol a Tân Rhaglenni Cartref a Swyddfa rewires Fuse rewires Box Socedi a Goleuadau Ychwanegol Overs Boiler Newid System Gwres Canolog Newydd llaciau Power Mae pob Rhoddir tystysgrifau ar ôl i Job ei Cwblhawyd YN cartrefi swyddfeydd warysau eglwysi clinigau  ysgolion bwytai siopau ysbytai cymorthfeydd meithrinfeydd Cartrefi nyrsio Canolfannau Chwaraeon Pyllau nofio campfeydd Canolfannau ffitrwydd Unedau manwerthu Symudol Arlwyo Faniau Contractwyr Y tu allan Offer Cartrefi symudol Caravans Canolfannau siopa Blociau Apartment Canolfannau dosbarthu Neuaddau Cynulliad Canolfannau ardd Cartrefi preswyl Gwestai hosteli gwestai Bach TA Ceginau masnachol garejys Unedau storio Stondinau Arddangos Spas Iechyd DULLIAU TALU TALIADAU BACS NWY & TRYDAN PEIRIANWYR - ACCT 17795702 - SORT CÔD 600,513  GWNEUD TALU YMA ICO DIOGELU DATA COFRESTRU RHIF ZA102868 NATIONWIDE YN Y DU Masnachu Ers 1999 GWASANAETHAU CWSMERIAID 0845 833 8330 (Dweud eich Rhif Cwsmer Ready)  SWYDDFA GOFRESTREDIG - 2 Ffordd Fitzalan - Caerdydd - De Morgannwg - CF24 0UY
Rhif Cofrestru Cwmni
764569786
Trosiant y busnes
Under 250k
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Fitzalan Road

Enw cyswllt: 
Mike Bowen
Swydd y person cyswllt: 
Sales Manager
Cyfeiriad: 
2 Brunel House
Fitzalan Road
Cardiff
Caerdydd
CF24 0EB
Ffôn: 
02920 140045
E-bost y person cyswllt: 
sales [at] gasandelec-wales.co.uk
E-bost y busnes: 
sales [at] gasandelec-wales.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Offer allweddol a galluoedd: 
Gas Safe Engineers and Electricians
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf

Adeiladu

Math o Sector: 
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau: 
Cwblhau a gorffennu
Safonau eraill / achredu / gwobrau: 
City & Guilds