Welsh Government

Gwent Energy C.I.C.

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

we provide energy solutions for community buildings

Rhif Cofrestru Cwmni
7094143
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Blaenau Gwent

Enw cyswllt: 
Philip
Swydd y person cyswllt: 
Managing Director / CEO
Cyfeiriad: 
Larkfield Park
Chepstow
NP16 5QY
Ffôn: 
01291 629936
E-bost y busnes: 
phil.powell [at] gwentenergycic.org
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector: 
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau: 
Adeiladu carbon isel