Welsh Government

Gwent Energy CIC

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Providing cheap or free electricity to community buildings, using solar panels which install on those community buildings. operate particularly in deprived areas.

Rhif Cofrestru Cwmni
7094143
Trosiant y busnes
Llai na £250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad cangen - Blaenau Gwent

Enw cyswllt: 
Philip
Swydd y person cyswllt: 
Managing Director / CEO
Cyfeiriad: 
Larkfield Park
Chepstow
NP16 5QY
Ffôn: 
01291 629936
E-bost y busnes: 
phil.powell [at] gwentenergycic.org
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector: 
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau: 
Adeiladu carbon isel

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector: 
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau: 
Mining, quarrying and utilities