Welsh Government

HQ SEO Ltd

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
HQ SEO is a digital marketing company specialising in search engine optimisation & link building services.
Rhif Cofrestru Cwmni
10965192
Trosiant y busnes
£250k-£500k

Lleoliad cangen - Cardiff

Enw cyswllt: 
Tom Buckland
Swydd y person cyswllt: 
Founder
Cyfeiriad: 
132
Ely Road
Cardiff
CF5 2DA
E-bost y person cyswllt: 
tom [at] ghostmarketing.co.uk
E-bost y busnes: 
tom [at] ghostmarketing.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?: 
Llai na £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector: 
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau: 
Hysbysebu a Marchnata
Hysbysebu